Header image  
 
 ETT BOLAG I WÅDELLGRUPPEN - Fluren Skog är som första företag medlem i Hälsinglands Hembygdskrets.

Hemsidan är uppdaterad
2018-02-14
Copyright © Fluren Skog AB

Fotografer: Stig Andersson,
Kerstin Ekelund och Katarina Wådell


 

Vägbeskrivning

Fluren ligger långt ut i skogen, där tidigare tre socknar möttes (Järvsö, Undersvik och Arbrå).

Den är belägen vid en liten sjö som i dag kallas Flurtjärn. Denna hette tidigare Anderssjön, ett namn som har samband med den tidigare fäbodvallen Andersvallen, belägen väster om tjärnen.

Från sjön rinner Andån, en å med varierande vattenföring.

Hur man hittar till Fluren?
För att komma till Fluren söderifrån åk riksväg 83 till Simeå, 30 km norr om Bollnäs, ta där av på grusvägen mot Sidskogen. Efter 15 km dyker Fluren upp.

Norrifrån åk riksväg 83, ca 5 km söder om Järvsö ta av mot Harsa. Strax före Harsa sväng vänster vid vägskylten mot Fluren. Därefter har man 12 km grusväg till Fluren.

Från sydväst åk riksväg 50, ca 3 km öster om Edsbyn ta av mot Ryggesbo och Järvsö. Efter ca 25 km, vid den vägkorsning där man har Sidskogen åt vänster och Simeå åt höger, sväng höger in på grusvägen mot Simeå. Därifrån har man 12 km till Fluren.

 

 

Karta över Hälsingland