Header image  
 
 ETT BOLAG I WÅDELLGRUPPEN - Fluren Skog är som första företag medlem i Hälsinglands Hembygdskrets.

Hemsidan är uppdaterad
2023-05-24
Copyright © Fluren Skog AB

Fotografer: Stig Andersson,
Kerstin Ekelund och Katarina Wådell


 

1900-tals miljön

På Flursågens gamla kolbotten har en 1900-tals miljö återskapats.

Kolarkojan 2003
År 2003 återuppfördes en kolarkoja på den stengrund där Flursågens kolarkoja tidigare stått. Den användes vid kolning på 30- och 40-talet. I kolarkojan finns i dag bilder från sågen och byn, liksom även verktyg från skogskötseln och sågningen på 1900-talet.

Flurgaraget med handelsboden, vattenfabriken, skomakeriet och filmrummet 2005
En helt ny byggnad, Flurgaraget, uppfördes 2005. Den har en takkonstruktion i rundtimmer enligt gammal förebild. I en garagedel finns plats för fyra veteranbilar av mellankrigsmodell, tillsammans med Dala-Kalles timmerkälke, en juke box från 50-talet och mängder av annan kuriosa.

I byggnaden finns en handelsbod med inredning och varor från förr i tiden. Boddisken kommer från Hedins gamla affär på Fluren. Där finns också L G Abrahamssons skomakeri.

En speciell raritet är en Järvsö Vattenfabrik, som ägts och drivits av fotografen Stig Anderssons far och morfar i Järvsö. När fabriken stängdes, bevarade Stig Andersson all utrustning. Den har nu monterats upp i ett speciellt rum i Flurgaraget.

I Urban Olssons filmrum finns ett arkiv med 700 svenska långfilmer från perioden 1930-1959. Urban Olsson var en filmentusiast med rötter från Ljusdal.

Macken 2005
En bensinstation i mellankrigsutförande, som tidigare stått efter gamla riks-13 vid Furuvik, flyttades till Fluren 2005. Den har en handdriven bensinpump av 1925 års modell, en så kallad vici-pump, och mycket tidstypisk utrustning.

Verkstaden med järnhandeln och Flurbion 2008
År 2008 uppfördes verkstaden. Den har, liksom Flurgaraget, plats för fyra veteranbilar, och dessa är av efterkrigsmodell.

I ett hörn av verkstaden finns en mindre järnhandel med varor från efterkrigstiden.

En trappa upp finns Flurbion med 36 biografstolar från den gamla Kilaforsbion, tillverkade 1933. Där kan man se pilsnerfilmer från 30-, 40- och 50-talet, liksom gamla SF-journalfilmer.

Shellmacken fick konkurrens när Gulf kom till byn 2012
På Skogens Dag den 16 juli 2012 invigdes en Gulfprofilerad mack med servicehall och tillhörande smörjgrop.

Skolan tillbaks på Fluren i egen byggnad 2018
På Skogens Dag den 16 juli 2018 invigdes skolan på Fluren, uppförd av Lars Göllas med alla hans duktiga medarbetare.

Tidigare har det funnits skola på Fluren, av och till sedan mitten av 1800-talet fram till 1939. Det har dock aldrig funnits en egen skolbyggnad, även om frågan var på förslag i Skolrådet 1881. Men till slut byggdes den, 137 år senare. Där finns en skolsal med skolmöbler från Hälsingland, ett tidningsrum med tidningslägg från stora delar av 1900-talet och, på övervåningen, ett bibliotek och ett lärarinnerum.

TILLBAKA UPP>

 

Verkstad, handelsbod och mack

Vattenfabriken

Skomakeriet

Macken

Macken