Header image  
 
 ETT BOLAG I WÅDELLGRUPPEN - Fluren Skog är som första företag medlem i Hälsinglands Hembygdskrets.

Hemsidan är uppdaterad
2018-02-14
Copyright © Fluren Skog AB

Fotografer: Stig Andersson,
Kerstin Ekelund och Katarina Wådell


 

1800-tals miljön

Efter Andån har sedan början av 1800-talet funnits en vattendriven ramsåg, en kvarn med linberedningsverk och en trösklada. Alla dessa byggnader har under 1900-talet fallit för tidens tand, men lämningarna visar att de var imponerande stora byggnader.

Under det senaste decenniet har en 1800-talsmiljö återskapats vid ån med hjälp av många lokala hantverkare.  Edvin Eriksson har markplanerat, Olle Bergkvist har timrat, Göran Svärd har snickrat, Oskar Jonsson och Leif Jonsson har murat, Folke Strandh har handspäntat spån och Håkan Axelsson har medverkat i det mesta.

De sista åren har Skänka-Sören Jonsson tagit över stafettpinnen och ligger bakom linskäkten och timmerladan.

Kvarnen 2001
Det fanns vid Rosseån en vattendriven kvarn, som var på väg att förfalla. Den var från slutet av 1800-talet och hade ägts av den ryktbare Mårten Hansson i Råsjö, Rossekungen kallad.

Kvarnen förvärvades 1999. Den flyttades till Fluren, renoverade och monterades upp på nytt med ett fungerande maskineri. Den invigdes 2001 och kan köras de tider åns vattenflöde är tillräckligt.

Bagarstugan 2002
År 2002 byggdes en bagarstuga med en stor bakugn, ritad enligt äldre förlagor.

Vävstugan 2003
Ett härbre i traditionell stil i två våningar och på en grundkonstruktion med stolpar tillkom 2003. Härbret har inretts som en vävstuga med två vävstolar, en av dessa tillverkad av Tallåsens Vävstolsfabrik i början av förra seklet.

Smedjan 2009
En smedja invigs 2009. Den har en ässja byggd av sten, som hämtats från den gamla smedjan på Västergårds i Hästberg. Den stora blåsbäljen kommer från en gård i Edänge, Ljusdal.

Linskäkten 2011
År 2011 invigdes en linskäkt, som tidigare stått vid Nefabs gammelgård i Runemo, Alfta. Den var en gåva från Ing-Marie Nordgren och Jochum Pihl. Linskäkten sattes upp av Skänka-Sören Jonsson i Alfta med medhjälpare. År 2012 kompletterades skäkten med en spånspänt.

Timmerladan 2014
Sommaren 2014 flyttades Lissbergs lada från Pellas på Hästberg till Fluren. Samtidigt rustades ladan av Skänka-Sören Jonsson med medhjälpare. Den fick ett nytt innergolv, ett loft och en ny bakvägg med grova brädor som sågats vid den gamla sågen i Långbo. I ladan finns nu gamla jordbruksredskap från gårdarna på skogen, bland annat ett tröskverk från Björnmyra, en slåttermaskin från Pellas och plogar från Kåra på Hästbergt.

TILLBAKA UPP>

 

 

Bagarstuga, vävstuga samt kvarn

Smedja

Smedja

Smedja