Header image  
 
 ETT BOLAG I WÅDELLGRUPPEN - Fluren Skog är som första företag medlem i Hälsinglands Hembygdskrets.

Hemsidan är uppdaterad
2018-02-14
Copyright © Fluren Skog AB

Fotografer: Stig Andersson,
Kerstin Ekelund och Katarina Wådell


 

Sågen

På Fluren hade sedan länge funnits en vattendriven ramsåg vid Andån. Men 1920 byggde Jon Jonsson, Flur-Jonke kallad, en stor ångsåg vid Flurtjärn. Den hade en 32 tums dubbel ramsåg av fabrikat Östersund och ett kantverk av fabrikat Bolinder.

Timret lagrades och sorterades inom länsar i sjön. Det togs upp till sågen med hjälp av en uppfordringsbana med kedjor. De sågade brädorna transporterades på rälsgående trallbanor till brädgården, där de torkades i brädstaplar.

Det stora problemet var att sågen låg i väglöst land. Både timmer till sågen och brädor från sågen måste därför transporteras med släde vintertid, och det medförde att omloppstiden från huggning till leverans blev ett år.

1925 köptes sågen av Olle Wådell. Året efter lät han bygga ett maskinrum med en ny, större ångmaskin. Ruinen efter maskinrummet är i dag den enda byggnad som återstår av sågen.

1926-1927 byggdes en väg från Byvallen till byn.

Sågen har aldrig varit särskilt lönsam och den drevs heller inte varje år. De somrar som sågen gick hade den omkring 30 anställda.

Olle Wådell tog in två kompanjoner, Jon Hansson från Järvsö och Axel Wiklander från Karsjö. Wiklander var under alla åren sågens förvaltare.

1945 stängdes sågen och byn förvandlades efterhand till en öde by.

TILLBAKA UPP>

 

Sågen 1926

1926 lät Olle Wådell bygga ut sågen med ett nytt maskinrum anpassat för den större ångmaskinen.

Resterna sv sågen idag

Resterna efter det en gång så pampiga maskinrummet är i dag det enda som återstår av sågen.